24-09-2018 godz. 07:12:29

WYBÓR GŁOSOWANIA DO SEJMU LUB SENATU

Głosując na tej stronie będzie można porównać trzy różne systemy wyborcze: obecnie obowiązujący, JOW i JOW++.
Ta strona powstała, aby pokazać, iż obecny system wyborczy (zawarty w Kodeksie wyborczym) nie spełnia swojej podstawowej roli jaką jest wybór parlamentarzystów zgodnie z preferencjami wyborców.

Jedynym zadaniem systemu wyborczego jest wskazanie osób, które mają największe poparcie wyborców.

Ludzie którzy twierdzą inaczej i głoszą pogląd, że system wyborczy powinien być na przykład proporcjonalny mylą się. Przykładowo, w czasie wyboru szefa partii lub głosowania uchwały podczas zjazdu istotne jest czy większość jest za czy przeciw uchwale oraz który kandydat na szefa ma największe poparcie. W czasie głosowania nie liczymy żadnych proporcji, na podstawie których dokonujemy wyboru kandydata lub ustalamy czy uchwała ma poparcie większości.
Lepszym, bardziej sprawiedliwym systemem niż obecny jest JOW i JOW++. Dzisiaj wielu parlamentarzystów, którzy twierdzą, iż mają poparcie wyborców mija się z prawdą.

Zapraszam do głosowania.